Kowalska, I. (2009) „Dylematy systemu finansowania polityki edukacyjnej państwa w kontekście I i II okresu programowania UE”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (2(51), s. 83-93. Dostępne na: https://pefim.sggw.pl/article/view/4423 (Udostępniono: 27styczeń2022).