Szydłowski, C. (2020) „Audyt dochodów z tytułu opłaty miejscowej w wybranych gminach województwa pomorskiego w Polsce”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (23(72), s. 208-221. doi: 10.22630/PEFIM.2020.23.72.17.