Sołtyk, P. (2020) „Wpływ dotacji na sytuację finansową samorządowych zakładów budżetowych w Polsce”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (23(72), s. 156-167. doi: 10.22630/PEFIM.2020.23.72.13.