Kowalska, M. (2020) „Blog jako narzędzie komunikacji w ocenie młodych konsumentów – wyniki badań empirycznych”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, (23(72), s. 57-67. doi: 10.22630/PEFIM.2020.23.72.5.