Sadłowski, A. (2019) „Skutki stosowania płatności redystrybucyjnej w zależności od wariantu wdrożeniowego na przykładzie Polski”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 0(22(71), s. 170-183. doi: 10.22630/PEFIM.2019.22.71.34.