Maciejewski, G. i Mokrysz, S. (2019) „Nowe trendy w konsumpcji na rynku kawy”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 0(22(71), s. 132-144. doi: 10.22630/PEFIM.2019.22.71.31.