Kozub-Skalska, S. (2017) „Rola słupów i faktycznych organizatorów przestępstw karuzelowych oraz skala współpracy z biegłymi sądowymi w przestępczości gospodarczej”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 0(18(67), s. 42-57. doi: 10.22630/PEFIM.2017.18.67.22.