Zrałek, J. (2017) „Kim jest zrównoważony konsument? W poszukiwaniu nowej koncepcji człowieka w zrównoważonej gospodarce”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 0(17(66), s. 213-222. doi: 10.22630/PEFIM.2017.17.66.18.