Zajkowska, M. (2017) „Otwarte innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach. W kierunku zintegrowanego modelu współpracy ”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 0(17(66), s. 200-212. doi: 10.22630/PEFIM.2017.17.66.17.