Waśkowski, Z. (2017) „Determinanty decyzji zakupowych nabywców na rynku produktów sportowych”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 0(17(66), s. 180-188. doi: 10.22630/PEFIM.2017.17.66.15.