Strzębicki, D. (2017) „Uwarunkowania rozwoju systemów ERP w przedsiębiorstwach”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 0(17(66), s. 161-169. doi: 10.22630/PEFIM.2017.17.66.13.