Rudawska, E. i Bloch, M. (2017) „Komunikacja marketingowa w procesie współpracy międzysektorowej organizacji pozarządowej”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 0(17(66), s. 133-144. doi: 10.22630/PEFIM.2017.17.66.11.