Pizło, W. i Mazurkiewicz-Pizło, A. (2017) „Styl życia– jako egzemplifikacja zmian zachowań konsumpcyjnych Polaków”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 0(17(66), s. 104-117. doi: 10.22630/PEFIM.2017.17.66.9.