Miara, A. (2017) „Wpływ globalizacji na zarządzanie we współczesnym przedsiębiorstwie”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 0(17(66), s. 96-103. doi: 10.22630/PEFIM.2017.17.66.8.