Kochanowicz, Z., Bórawski, P. i Czaplicka, J. (2017) „Porównanie wybranych aspektów działań promocyjnych prowadzonych przez gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 0(17(66), s. 83-95. doi: 10.22630/PEFIM.2017.17.66.7.