Karaszkiewicz, B. i Staniec, I. (2017) „Testowanie występowania «efektu stycznia» na podstawie indeksu sWiG80 ”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 0(17(66), s. 73-82. doi: 10.22630/PEFIM.2017.17.66.6.