Jegorow, D. (2017) „Źródła finansowania projektów europejskich w wymiarze transferów finansowych Polska – Unia Europejska”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 0(17(66), s. 63-72. doi: 10.22630/PEFIM.2017.17.66.5.