Grzegorczyk, W. (2017) „Nowe koncepcje marketingu w procesie tworzenia strategii marketingowej na rynkach międzynarodowych”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 0(17(66), s. 54-62. doi: 10.22630/PEFIM.2017.17.66.4.