Czubak, W., Bajan, B. i Cieślak, P. (2017) „Płatności bezpośrednie dla rolnictwa w Polsce w warunkach pozostawania poza strefą euro”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 0(17(66), s. 46-53. doi: 10.22630/PEFIM.2017.17.66.3.