Augustyn, A., Florek, M. i Hereźniak, M. (2017) „W poszukiwaniu wiarygodnych metod pomiaru skuteczności budowania marek miast”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 0(17(66), s. 25-45. doi: 10.22630/PEFIM.2017.17.66.2.