Adamowicz, M., Adamowicz, T. i Miklaszewska, W. (2017) „Światowy kryzys finansowy i działania naprawcze wobec gospodarki polskiej”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 0(17(66), s. 5-24. doi: 10.22630/PEFIM.2017.17.66.1.