Staniec, I. (2019) „Ryzyko Emerytalne, a Polski Dobrowolny System Emerytalny”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 0(21(70), s. 220-233. doi: 10.22630/PEFIM.2019.21.70.18.