Kata, R. i Chmiel, J. (2019) „Rozwój sektora bankowego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 0(21(70), s. 80-93. doi: 10.22630/PEFIM.2019.21.70.7.