Wiśniewska, Marta. 2020. „Wpływ Pandemii Koronawirusa (Covid-19) Na Zachowania inwestorów W świetle finansów Behawioralnych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 27(76) (czerwiec), 111-22. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.10.