Śliwa, Mateusz, i Aleksandra Kłosowska. 2020. „Zmiana Poziomu Kredytowania przedsiębiorstw W Polsce W Okresie Pandemii COVID-19”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 27(76) (czerwiec), 99-110. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.9.