Parlińska, Agieszka. 2020. „Wyzwania E-Learningu W Czasie Pandemii W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 27(76) (czerwiec), 80-88. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.7.