Misztal, Piotr, i Marcin Łupiński. 2020. „Czy Polskie Banki Są Stabilne? Analiza Ryzyka Systemowego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 27(76) (czerwiec), 68-79. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.6.