Milewska, Anna, i Daniel Błażejczyk. 2020. „Program «Rodzina 500+» Szansą Na rozwiązanie problemów Polityki Rodzinnej I Demograficznej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 27(76) (czerwiec), 58-67. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.5.