Michalczuk, Grażyna, i Urszula Konarzewska. 2020. „Inwestowanie społecznie Odpowiedzialne Jako Kierunek Rozwoju Rynku kapitałowego”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 27(76) (czerwiec), 43-57. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.4.