Garstka, Małgorzata. 2020. „Dostęp Do Informacji Finansowej W następstwie Zmian wielkości przedsiębiorstw Spowodowanych Kryzysem COVID-19”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 27(76) (czerwiec), 30-42. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.3.