Cyburt, Agnieszka. 2020. „Samodzielność Finansowa małych Gmin województwa Lubelskiego I Jej Znaczenie Dla Ich stabilności Finansowej”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 27(76) (czerwiec), 5-17. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2022.27.76.1.