Pokojski , Zenon. 2021. „Partnerstwo W Otwartych Innowacjach, doświadczenia Rynku Rolnego. Studium Przypadku”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 26(75) (grudzień), 53-67. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.26.75.12.