Davidenko, Nadia, i Natalia Wasilewska. 2021. „Zapewnienie równowagi Finansowej przedsiębiorstw Rolnych Na Ukrainie”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 26(75) (grudzień), 40-52. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.26.75.11.