Ancyparowicz, Grażyna. 2021. „Finansowe I społeczne Aspekty Prywatyzacji oszczędności Emerytalnych”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 26(75) (grudzień), 5-21. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.26.75.9.