Olewnicki, Dawid, Ewa Sabała, i Dagmara Stangierska. 2021. „Ocena Sytuacji Ekonomiczno-Finansowej Oraz Analiza Strategiczna działań Grup producentów owoców I Warzyw W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 25(74) (czerwiec), 84-97. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.7.