Karpacz, Jarosław, i Aleksandra Pisarska. 2021. „Wyniki Funkcjonowania Uczelni Publicznych: Ustalenie Zestawu wskaźników zapewniających Wiarygodną Informację zarządczą W Oparciu O Dane pochodzące Ze Sprawozdań Jednostki”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 25(74) (czerwiec), 66-83. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.6.