Łukaszewska, Katarzyna, i Edyta Małecka-Ziembińska. 2021. „Analiza SWOT Innovation Box Jako Podatkowego Instrumentu Wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 25(74) (czerwiec), 54-65. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.5.