Kasprzyk, Beata, i Małgorzata Leszczyńska. 2021. „Zmiany W Zakresie dochodów I wydatków Polskich Gospodarstw Domowych Oraz Ich Relacje Regionalne”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 25(74) (czerwiec), 40-53. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.4.