Juchniewicz, Monika, i Łukasz Podstawka. 2021. „Możliwości Rozwojowe Gospodarstw Rolnych W Polsce”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 25(74) (czerwiec), 29-39. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.3.