Garstka, Małgorzata. 2021. „Powiązania między Sprawozdaniem Finansowym a Sprawozdaniem Z działalności”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 25(74) (czerwiec), 19-28. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.2.