Filip, Paulina. 2021. „Zmiany W Substytucji Kredytu Bankowego I Dotacji UE W Polskich przedsiębiorstwach”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 25(74) (czerwiec), 5-18. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2021.25.74.1.