Kata, Ryszard. 2018. „Mikroekonomiczny Model działalności banków spółdzielczych W Polsce – Dylematy Wyboru”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 19(68) (lipiec), 62-72. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2018.19.68.6.