Toktaş, Yılmaz. 2020. „Analiza Przestrzenna Relacji między Przypadkami Covid-19 a Globalizacją W Europie”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 24(73) (grudzień), 255-65. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.42.