Kujawski, Lech, Monika Liszewska, i Marta Penczar. 2020. „The Impact of Funding Structure on EU Banking Sector Stability”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 24(73) (grudzień), 143-54. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.34.