Nowak, Anna, i Ewa Wójcik. 2012. „Analiza Substytucji Pracy Ludzkiej kapitałem W Towarowych Gospodarstwach Rolnych W Pierwszych Latach członkostwa Polski W UE”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 8(57) (grudzień), 505-17. https://pefim.sggw.pl/article/view/4703.