Napiórkowska-Baryła, Agnieszka, i Mirosława Witkowska-Dąbrowska. 2012. „Stan Wykorzystania Infrastruktury Ochrony środowiska Oraz nakłady Na środki trwałe Ochrony środowiska Na Wsi”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 8(57) (grudzień), 496-504. https://pefim.sggw.pl/article/view/4702.