Szwacka-Mokrzycka, Joanna. 2012. „Znaczenie Wsparcia Unijnego W Pobudzaniu Rozwoju Gmin”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 8(57) (grudzień), 453-61. https://pefim.sggw.pl/article/view/4698.