Kisiel, Roman, i Wiesława Lizińska. 2012. „Zasoby terenów Inwestycyjnych W Woj. Warmińsko-Mazurskim”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 8(57) (grudzień), 289-98. https://pefim.sggw.pl/article/view/4684.