Kapusta, Franciszek. 2012. „Polska Wieś Na Drodze zrównoważonego Rozwoju”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 8(57) (grudzień), 228-40. https://pefim.sggw.pl/article/view/4679.