Babuchowska, Karolina, i Renata Marks-Bielska. 2012. „Unowocześnianie Gospodarstw Rolnych Z województwa warmińsko-Mazurskiego W Ramach PROW 2007-2013”. Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, nr 8(57) (grudzień), 36-46. https://pefim.sggw.pl/article/view/4662.